Privítame spoluprácu aj s ďaľšími salónmi na Slovensku a Čechách.